Disclaimer

Van der Wou uitvaartzorg zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Van der Wou uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met - onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Privacystatement

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan is gemaakt. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

  • Het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant;
  • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
  • Om u te informeren over andere (of: met overlijden samenhangende/gerelateerde) door van der Wou geleverde producten en diensten;
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
  • Voor het bestrijden van fraude.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan - en het gebruik van - onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Van der Wou uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen, door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u dan ook aan deze tekst regelmatig te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.